آخرین مقالات

Heart failure

نارسایی قلب

/
نارسایی قلب به چه معنی است؟ نارسایی قلب به این معنی است که قلب ق…
ضربان قلب نرمال

ضربان قلب نرمال

/
ضربان قلب نرمال ضربان قلب نرمال:به  تعداد ضربان قلب هر فرد در …
عمل قلب باز

عمل قلب باز

/
عمل قلب باز چیست؟ عمل قلب باز،عملی است که در آن جراح  قلب، قفس…
ضربان قلب بالا

ضربان قلب بالا

/
ضربان قلب بالا ضربان قلب بالا:ضربان قلب ادامه زندگی را در فرد مم…
جراحی قلب

جراحی قلب

/
جراحی قلب  جراحی قلب یک شاخه ازعلم جراحی می باشد که توسط متخصص…

نوار قلب

/
نوار قلب(الکتروکاردیوگراف)   نوارقلب دستگاهی است که جریانات الکتری…